شرايط و ضوابط

• وب سایت PicPars.com بیش از 10 سال سابقه فعالیت دارد.
• سفارشات پس از تسویه کامل ارسال خواهند شد.
• امکان انصراف از سفارش و بازگشت وجه تا قبل از دریافت فایل ها امکانپذیر می باشد.
• اگر سفارش ساخت، و در حال تولید باشد در صورت انصراف هزینه ساخت اخذ می گردد، و هزینه فایلها در صورت عدم ارسال عودت داده می شود.