کنترل موتور با PWM بر حسب تغییرات دمایی

توسط موج PWM به ازای هر بازه دمایی موتور با یک سرعت ثابت چرش داشته باشد.


 

 

 

کد سفارش: OC-492
   دانلود رایگان فایل هگز و شبیه سازی

 

جهت خرید این تمرین می توانید از فرم سفارش پروژه اقدام نمایید.

کنترل موتور با PWM بر حسب تغییرات دماییکپی
لینک اشتراک گذاری