جمع دو عدد و نمایش بروی سون سگمنت

برنامه ای بنویسید که دوعدد a,b را دریافت کرده و حاصل آنها را در صورتی که بیت A.0=1 باشد در PORTC و اگر بیت A.0=0 بود حاصل بروی نمایشگر سون سگمنت نمایش داده شود.


 

 

 

 

کد سفارش: OC-300
   دانلود رایگان فایل هگز و شبیه سازی

 

جهت خرید این تمرین می توانید از فرم سفارش پروژه اقدام نمایید.

جمع دو عدد و نمایش بروی سون سگمنتکپی
لینک اشتراک گذاری