ماشین حساب ساده با avr

یک ماشین حساب ساده که از ورودی دو عدد یک رقمی صحیح را دریافت کند و قادر به انجام چهار عمل اصلی روی آن باشد. همچنین در صورت فعال شدن وقفه خارجی صفر عبارت external interruplt روی ال سی دی نمایش داده شود.